Siirry sisältöön

Sukitus sopii kaikille viemäreille

Sukitus sopii kaikille viemäreille

Viemäriverkostojen kunnossapito on yksi tärkeimmistä kiinteistön huoltotoimenpiteistä, eikä kulumiselta voi välttyä. Sukitus on osoittautunut monipuoliseksi, kustannustehokkaaksi ja ekologiseksi menetelmäksi, joka sopii kaikille viemärimateriaaleille.

Viemärit altistuvat päivittäin erilaisille rasituksille, jotka voivat huoltamattomana ajan mittaan johtaa vaurioihin. Usein ensimmäiset merkit viemäriverkoston heikentyneestä kunnosta ilmenevät käytännön ongelmina, kuten tukkeutumisena ja epämiellyttävinä hajuina. Usein ongelmien laatu riippuu putkiston materiaalista ja niiden kunnosta. 

Suomessa yleisimmät viemärimateriaalit ovat betoni-, valurauta- sekä muoviviemärit, ja jokaisella näistä on omat etunsa ja haasteensa.

Viemärimateriaalien edut ja haasteet

Betoniviemäri

Betoniviemärit olivat yleisessä käytössä Suomessa vuosina 1930-1950.

+ Edullinen materiaali.
- Altistuu herkästi maan liikkeelle ja kasvuston juurien tunkeutumiselle, joka voi johtaa putken sortumiseen.
- Viemärin sisäpinta kuluu jäteveden sisältämän materiaalin, kuten hiekan, seurauksena. 
- Osa betoniviemäreistä on nykypäivänä niin rapistuneita, että ne pysyvät kasassa vain ympäröivän paineen ansiosta. 

Valurautaviemäri

Valurautaviemärit yleistyivät rakentamisessa vuosina 1960-1970.

+ Vanhat valurautaputket kestävät mekaanista korroosiota pitkään.
+ Hiljainen materiaali.
- Reagoi lämpötilan muutoksiin ja kemialliseen korroosioon, kuten viemärin avaajaan. 
- Tuulettaa viemärikaasuja huonosti, jolloin putki saattaa syöpyä. 
- Kerää rasvoja ja mikrobeja, mikä voi johtaa tukkeutumiseen ja homeen kasvuun.  

Muoviviemäri

Muoviviemärit otettiin käyttöön Suomessa 1970-luvulla ja ne ovat yhä yleisiä.

+ Helposti asennettava ja elastinen materiaali.
+ Kestää lämpötilan vaihteluita.
- Ajan mittaan muovi lasittuu, jolloin sen iskunkestävyys on erittäin huono.
- Putken saumassa oleva tiiviste voi siirtyä paikoiltaan viemärin sisäpuolella, mikä johtaa nopeasti vesivahinkoon. 

Viemärimateriaalista riippumatta sukitus sopii lähtökohtaisesti kaikille saneerauksen tarpeessa oleville viemäreille. 

Mitä sukitus tarkoittaa? 

Sukituksessa vanhan viemäriputken sisään asennetaan uusi, kantava putki. Epoksilla päällystetty sukka puhalletaan paineilmalla vanhan putken sisään, jolloin olemassa olevat reiät ja halkeamat korjaantuvat. Talon rakenteita ei tarvitse purkaa, ja sukitettu putkisto on täysin tiivis ja saumaton.

Vanha viemäri toimii muottina uudelle, jolloin putken tulisi olla rakenteeltaan sukituskelpoinen. Erityisesti betoniputkien sukittaminen on jo kiinteistökohtaista, sillä niiden tekninen käyttöikä on monissa tapauksissa ylittynyt jo kymmenellä vuodella. 

Sukitus on ollut käytössä perinteisen remontin kilpailijana jo vuosikymmeniä. Menetelmä valtaa alaa kovaa vauhtia sen helppouden, edullisuuden ja luotettavuuden ansiosta. Sukitettu putkisto kestää noin 50 vuotta.

Sukitusmenetelmää voidaan hyödyntää kaikenlaisissa ja -kokoisissa asuinrakennuksissa. Kerros- ja rivitaloissa sukituksen toteuttamisesta vastaa yleensä taloyhtiö. 

Miksi viemärit kannattaa sukittaa?

Perinteisessä, kalliissa putkiremontissa vanhat putket poistetaan kokonaan. Talon rakenteita ja jopa asfalttia joudutaan purkamaan, jolloin remontin jäljiltä syntyy paljon jätettä. Putkiremottiin voi kulua kuukausikin, jonka ajaksi täytyy etsiä väliaikainen majoitus. 

Sukitus on kustannustehokas ratkaisu, joka säästää aikaa ja rahaa verrattuna perinteiseen putkiremonttiin. Sukitusprosessi voidaan suorittaa ilman suuria kaivuutöitä, mikä tarkoittaa vähemmän häiriötä kiinteistön asukkaille ja ympäristölle. Putkiremontti sukittamalla kestää tyypillisesti 1-2 viikkoa. Voit asua kotonasi viemärin sukituksen ajan. Remontin aikana viemärit eivät ole käytössä, mutta asukkaalle järjestetään väliaikainen WC. 

Sukitetut viemärit ovat täysin tiiviitä ja saumattomia, mikä vähentää vuotoriskiä ja parantaa viemäriverkoston toimintavarmuutta. Lisäksi sukitus on ekologinen ratkaisu, sillä se pidentää olemassa olevien putkien elinkaarta ja vähentää tarvetta uusien materiaalien käyttöön. 

Putkiston vahinkoja kannattaa ennaltaehkäistä sukittamalla, kun se on vielä mahdollista.

2_sukitus-sopii-kaikille-viemäreille_918x689-2-1

Milloin sukitus on ajankohtainen? 

Sukitus on tarpeellinen silloin, kun viemäriverkoston kunto heikkenee ja se alkaa aiheuttaa ongelmia, kuten vuotoja, tukkeumia tai hajuhaittoja. Viemärien säännöllinen tarkastus ja kunnossapito ovat tärkeitä, jotta mahdolliset ongelmat voidaan havaita ajoissa ja korjata ennen kuin ne aiheuttavat suurempia vahinkoja.

Sukitus on erityisen tarpeellinen vanhemmissa kiinteistöissä, joissa viemärit ovat usein käyttöikänsä päässä. Ennaltaehkäisy on kannattavampaa sekä edullisempaa kuin vahingoittuneen kiinteistön korjaaminen. 

Viemärimateriaalien turvalliset käyttöiät:

Betoniviemäri

  • Noin 25 vuotta.

Valurautaviemäri

  • Noin 30 - 50 vuotta.

Muoviviemäri

  • Alunperin arvioitu käyttöikä on noin 40 vuotta, mutta myös 20-30 vuotta vanhoja muoviviemäreitä on jouduttu sukittamaan. 

Sukitetun putkiston turvallinen käyttöikä

Kovettuessaan sukitettu viemäri vastaa uutta viemäriputkistoa, ja sen käyttöiäksi on arvioitu noin 50 vuotta. Ominaisuuksiltaan se vastaa muoviviemäriä, jonka ympärille vanhat putket jäävät. Alkuperäisen viemärijärjestelmän täytyy olla sukituskelpoinen, sillä putki toimii muottina puhallettavalle sukalle. Viemäriverkoston ennakoiva kunnostus ei ainoastaan suojaa omaisuutta vahingoilta, vaan se on myös taloudellisesti kannattava sijoitus.

Sukitus on kustannustehokas saneerausmenetelmä 

Sukitus on erittäin kustannustehokas ratkaisu viemäriverkoston saneeraukseen. Se on huomattavasti edullisempi kuin perinteinen viemärien uusiminen, koska se ei vaadi suuria kaivuutöitä eikä purkutöitä. Sukitusprosessi voidaan suorittaa nopeasti ja tehokkaasti, mikä vähentää työstä aiheutuvia kustannuksia ja häiriöitä. Sukitetun viemäriverkoston käyttöikä on 50 vuotta, mikä tarkoittaa, että viemärit eivät tarvitse uusimista pitkään aikaan. Tämä tekee sukituksesta pitkäaikaisen ja kestävän ratkaisun viemäriverkoston kunnossapitoon.

Sukituksen ekologisuus lisää myös sen kustannustehokkuutta, sillä se vähentää uusien materiaalien tarvetta ja pienentää rakentamisen ympäristövaikutuksia. Lisäksi sukitettu viemäriverkosto on täysin tiivis ja saumaton, mikä vähentää vuotojen ja muiden ongelmien riskiä ja parantaa viemäriverkoston toimintavarmuutta.

Sukituksen hinta

Viemäreiden sukituksen hinta on aina kiinteistökohtaista. Remontin hinta määräytyy karkeasti seuraavien tekijöiden perusteella: 

  • Putkimateriaali: betoni, valurauta tai muovi.
  • Sukitettavan viemärijärjestelmän koko ja kunto.
  • Putkien haaraosien määrä.
  • Talon kerrosten määrä.
  • Uusittavien kalusteiden, kuten lattiakaivojen, WC-istuinten, ja lavuaarien määrä.

Muista hyödyntää viemäriremontissasi kotitalousvähennys. Vuodesta 2020 alkaen kotitalousvähennys on ollut 40 % työn osuudesta, mikä tarkoittaa, että verotuksessa voi vähentää enintään 2 250 euroa per henkilö tai yhteensä 4 500 euroa, jos vähennyksen hakee yhdessä puolison kanssa. Verottaja tekee lopullisen päätöksen kotitalousvähennyksen määrästä. Valitse remontin toteuttajaksi yritys, joka kuuluu ennakkoperintärekisteriin. 

Sukituksen ja pinnoituksen erot

Sukitusta ja pinnoitusta on monesti luultu samaksi toimenpiteeksi, mutta todellisuudessa ne ovat täysin erilaisia saneerausmenetelmiä. Pinnoitusta on tehty jo ennen sukituksen yleistymistä, mutta nykyaikana sukituksen on todettu olevan tehokkaampi vaihtoehto.

Viemärin pinnoituksessa putkiston sisäpuolelle ruiskutetaan tai harjataan pinnoiteainetta. Kerroksia lisättiin noin 2-4, riippuen materiaalista ja putken kunnosta. Viemärin sisälle ei synny itsekantavaa, uutta putkea, vaan ohut kerros korjaavaa pinnoitetta. 

Pinnoitetuissa putkistoissa on kuitenkin havaittu ongelmia. Jos putkea ei ole putsattu huolellisesti, pinnoite ei tartu kunnolla seinämiin. Aine voi myös valua remontin aikana putken pohjaan, jolloin viemärin yläpinnalle jää vain ohut kerros. Tällöin viemärin mahdolliset reiät tai halkeamat eivät peity kokonaan. Pinnoitetun putkiston turvallinen käyttöikä on suhteellisen lyhyt – noin 10-15 vuotta. 

Sukitettu putkisto on täysin itsekantava, paksu ja saumaton. Se kestää käyttöä täysin uuden putken tavoin, ja käyttöikä on sertifikaattien mukaisesti 50 vuotta. Myös aikaisemmin pinnoitettuja putkistoja on sukitettu. 

Sukitus on monipuolinen, kustannustehokas ja ekologinen menetelmä, joka sopii kaikille viemärimateriaaleille.

Suomessa yleisimmät viemärimateriaalit ovat betoni, valurauta ja muovi, ja jokaisella näistä on omat etunsa ja haasteensa. Viemärien sukitus on tarpeellinen silloin, kun viemäriverkoston kunto heikkenee ja se alkaa aiheuttaa ongelmia, kuten vuotoja, tukkeumia tai hajuhaittoja. Sukitus on kustannustehokas ratkaisu, joka säästää aikaa ja rahaa verrattuna perinteisiin viemärien vaihtotöihin. Lisäksi se on ekologinen ratkaisu, joka pidentää olemassa olevien putkien elinkaarta ja vähentää tarvetta uusien materiaalien käyttöön. Sukitetut viemärit ovat täysin tiiviitä ja saumattomia, mikä vähentää vuotoriskiä ja parantaa viemäriverkoston toimintavarmuutta.

Mietityttääkö viemärijärjestelmän kunto?

Aito Viemäripalvelut auttaa sinua suunnittelemaan ja toteuttamaan viemärijärjestelmän sukituksen. Varaa ilmainen kuntokartoitus.


Kauanko viemärisaneeraus kestää?

Omakotitalon viemärisaneeraus sukittamalla kestää 1-2 viikkoa, ja sen ajan voi asua kotona. Sukitus parantaa viemärin kestävyyttä sekä vähentää vesivahinkojen riskiä.

Lue lisää

Sukittajan ammatti Aidolla

Sukitus ei vaadi viemäritöiden osaamista, työhön perehdytetään taustasta riippumatta. Koulutus tapahtuu oppisopimuksen tavoin käytännön työn kautta.

Lue lisää

Sukitus perinteisen putkiremontin haastajana

Nykyaikaisissa viemäriputkistojen korjausmenetelmissä käytetään tekniikkaa, joka tunnetaan nimellä sukitus tai sukittaminen.

Lue lisää